Misyon ve Vizyon

  • ANA SAYFA
  • BAŞKANLIĞIMIZ
  • MİSYON VE VİZYON

Misyonumuz: Üniversitemizin faaliyetleri ile mali ve mali olmayan tüm kaynaklarını, stratejik planlara, performans programlarına ve mevzuata uygun olarak planlamasını ve yürütülmesini, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını, bilgilerin güvenirliğini, genel kabul görmüş denetim standartlarına uygun olarak, sistematik ve disiplinli bir yaklaşımla değerlendirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına katkıda bulunmaktır.

 

Vizyonumuz: Özgüven ve sorumluluk bilinci yüksek, mesleki yetkinliğe ve etik değerlere sahip, ulusal ve uluslararası standartlara uygun bir denetim anlayışıyla, kişiler değil faaliyetler, hatalar değil süreçler üzerinde odaklanarak objektiflik ilkeleri doğrultusunda Üniversitenin faaliyetlerine yardımcı olma ve kuruma değer katma kararlılığındayız.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İç Denetim Birimi Başkanlığı 60150 Taşlıçiftlik Yerleşkesi-TOKAT Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2019© Tüm Hakları Saklıdır.