Tanıtım

             Gaziosmanpaşa Üniversitesi, bir yandan çağdaş değerleri benimseme ve geliştirmeyi amaç edinen diğer taraftan da hedef kitleleri olan öğrencilerinin iyi bir eğitim alması için tüm imkânlarını seferber eden bir kurumdur. 1992 yılında eğitim, öğretime başlayan Üniversitemiz, her geçen gün değişen ve büyüyen bir yapıyla öğrencilerine kaliteli bir eğitim vererek, onları Atatürk İlke ve İnkılâpları doğrultusunda yetiştirmeyi hedef edinmiştir. Bu hedefe ulaşmanın yegâne yolu ise Uluslararası standartlara uygun kurumsal yönetim anlayışından geçmektedir. Kamuda kurumsal yönetimin önemli bir boyutunu oluşturan mali yönetim alanında, ülkemizde özellikle son yıllarda önemli reformlar ortaya atılmıştır. Bu reformlara Türk Kamu Mali Sistemini yeniden yapılandırmayı ve uluslararası standartlara uygun hale getirmeyi hedefleyen “5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu” ile başlanmış bu Kanuna istinaden kamu kurumlarında iç denetçi kadroları oluşturulmuş, bu kadrolara atamalar yapılarak İç Denetim Birimleri kurulmuştur. Bu anlamda Üniversitemizde 2007 yılı şubat ayında iç denetçi atama yapılmış ve iç denetim faaliyete geçmiştir.

 

              Bilindiği üzere kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yeni kamu mali yönetimi, yönetim sorumluluğu esasına göre düzenlenmiş, üst yöneticilerin bu sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri, mali hizmetler birimi ve iç denetçiler aracılığı ile yerine getirecekleri belirtilmiştir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda iç denetim; kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyeti olarak tanımlanmıştır. Bu bağlamda geçmişe dönük hata arayan değil, geleceğe odaklı, değer katan, değişimin öncüsü, risk ve zayıflıkları belirleyen, iyi uygulama örneklerini arayan, çağdaş denetim tekniklerini kullanan, sistemlerin hatalarını ve eksikliklerini gideren iç denetime, Üniversitemizin imkanları doğrultusunda fiziki çalışma ortamı ile gerekli bilgisayar ve diğer büro malzemesi sağlanarak, çalışmalarını tarafsız, nesnel, bağımsız bir şekilde yerine getirmeleri için gerekli destek verilmiştir. 2014 yılında Üniversitemizin iç denetçi kadrolarının 3 adedinin de dolu olması sebebiyle Rektörlük Makamının 18/11/2014 tarih ve 1610 sayılı olurları ile İç Denetim Birimi Başkanlığı kurulmuş ve Başkan görevlendirilmesi yapılarak İç Denetim Koordinasyon Kuruluna bildirilmiştir. 

 

              İç Denetim Birimi Başkanlığı olarak; Üniversitemiz kaynaklarının ekonomik, etkili ve verimli kullanılması için, yönetim ve kontrol yapıları ile malî işlemlere ilişkin karar ve tasarrufları sistemli, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla değerlendirip, önleyici, tespit edici ve yönlendirici önerilerde bulunmak suretiyle, Üniversitemizin faaliyetlerine değer katmaya devam edilecektir.Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İç Denetim Birimi Başkanlığı 60150 Taşlıçiftlik Yerleşkesi-TOKAT Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2019© Tüm Hakları Saklıdır.